040 / 460 - 988 dejan@talgra.si talgra2013@gmail.com

Delovno okolje je prostor, kjer preživimo večji del svojega življenja. Čistoča prostora je ključnega pomena za prijeten sprejem vaših poslovnih partnerjev,strank,bodočih kupcev ali za prijetno opravljanje delovnih obveznosti.

Dandanes je najem čistilnega servisa za večino podjetij doma in po svetu nekaj čisto samo po sebi umevnega. Pri nas pa se najem čistilnih servisov za čiščenje poslovnih prostorov šele uveljavlja in se ga lotevamo z veliko odgovornostjo.

Vašim potrebam se bomo povsem prilagodili, saj verjamemo v individualni in osebni pristop pri oblikovanju ponudbe.

Čiščenje je lahko,dnevno, tedensko ali mesečno. Delo opravimo kvalitetno,hitro in ugodno.

Pomembno je, da se odločite, zaradi razlogov,  ki so najbolj pomembni za vas.

Za vsa dela, ki niso zajeta je možen dogovor. Za natančno in pogostost čiščenja prostorov je potrebno opraviti ogled.                       

Spodaj pa si lahko ogledate okviren spisek periodičnih nalog čiščenja poslovnih prostorov, ki se lahko prilagaja vašim potrebam in željam

PREGLED ČIŠČENJA POSLOVNIH PROSTOROV

Dnevno

 • izpraznitev košev in pepelnikov in odnos smeti v kontejner
 • brisanje okenskih polic
 • brisanje prostih delovnih površin, miz
 • brisanje kljuk in prstnih odtisov na vratih, z omar, pohištva, steklenih vitrin,  vhodov
 • čiščenje čajne kuhinje
 • nameščanje mila, papirnatih brisač,WC papirja, ki ga da na razpolago naročnik
 • čiščenje umivalnikov, pisoarjev in WC školjk
 • vlažno brisanje tal ali sesanje
 • čiščenje vrat

Tedensko

 • temeljito čiščenje prostih delovnih površin, miz
 • brisanje telefonskih aparatov, računalnikov, namiznih svetil
 • temeljito čiščenje  vrat in steklenih površin
 • odstranjevanje pajčevin, vlažno brisanje ali sesanje
 • temeljito čiščenje sanitarij in frekvenčno obremenjenih mest
 • čiščenje stopnic in hodnikov

Vključuje dnevna opravila

Trimesečno

 • temeljito čiščenje stenskih slik
 • temeljito čiščenje umivalnikov in pisoarjev
 • temeljito čiščenje omar, pohištva, vrat
 • čiščenje stolov, foteljev
 • čiščenje radiatorjev
 • čiščenje stenskih ploščic
 • čiščenje košev za smeti

Vključuje z dnevna in tedenska opravila

Zdravstveni domovi so specifične ustanove, kjer morajo biti upoštevani najvišji standardi čistoče,saj je osebju in pacientom le na ta način zagotovljeno varno okolje brez izpostavljena okužbam in bacilom.

Zagotovili bomo zadostno stopnjo dezinfekcije in poskrbeli za brezhibno čistočo.


KAJ JE POTREBNO VEDETI?

CENA po opravljeni uri od 15,00 EUR / uro brez DDV

Cena je navedena  na uro  dela za  eno  osebo.

 • Urna postavka je odvisna od vrste storitve.
 • Znotraj ene vrste storitev je urna postavka za vsa opravljena dela enaka.
 • Opravljene ure se obračunavajo od prihoda do odhoda.
 • Na lokacijah izven Celja, obračunavamo na dolžino termina še eno uro kot strošek prihoda in odhoda.
 • Cene storitev so odvisne od vrste storitve in so prikazane v spodnji tabeli.

V ceno urne postavke čistila niso zajeta.

Za redno čiščenje je termin minimalno 1 x tedensko najmanj 3 ure.
Če je termin krajši od minimalnega se obračuna najmanjše število ur (3).

V vnaprej dogovorjenem terminu prihaja vedno ista oseba in opravlja dogovorjeno delo.

Čiščenje radiatorjev obračunavamo po  ceni iz cenika samo pri posamičnem naročilu. Ob naročilu generalnega čiščenja je cena izpihovanja radiatorjev že zajeta v urno postavko generalnega čiščenja.

Za opravljeno storitev izdamo račun, s katerim davčni zavezanci lahko uveljavljajo vstopni davek.

Račun za opravljeno delo izdamo enkrat mesečno v začetku meseca za pretekli mesec. Račun je plačljiv v  (8) osmih dneh od dneva izdaje.
Za generalna in občasna čiščenja se smatrajo čiščenja, ki niso vnaprej dogovorjena z rednim terminom.
Od zasedenosti je odvisna tudi doba čakanja na to vrsto dela.
Generalna čiščenja se praviloma izvajajo ob sobotah.